Proljećne pripreme na našoj plantaži

Proljećne pripreme na našoj plantaži

Na našoj plantaži aronije u toku su proljecni radovi. Stabljike su orezane, stubovi za biljke postavljeni, trava pokošena. Samo prirodno, bez mehanizacije i zagađenja.